Thursday, March 31, 2016

Berpura-Pura

Kepada Analogila, Anomali berucap…
“Berpura-pura dan menempatkan diri itu beda.
Banyak orang baik kalah kepercayaan, ketimbang mereka yang pandai berpura-pura, hanya perkara menempatkan diri.”

*Meminjam obrolan dengan Wayan, di atas motor semalam

No comments: