Tuesday, April 26, 2016

Adalah Iya


Dalam kepala, saya bayangkan kamu kembali, kemudian memertanyakan ya atau tidak pada saya.

Maka saya bakal menjawab iya.

Jangan pergi sebelum saya menjawab iya.


Semestinya memang ya…

No comments: